Політика конфіденційності

Оновлено: 20.10.2020

Використовуючи сайт cafemarianna.com (далі по тексту – «сайт»), користувач сайту підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами політики конфіденційності сайту, в т.ч. з метою обробки персональних даних, зазначених у цій політиці, правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає свою згоду на збір, використання та обробку його персональних даних ФОП ГРОНА Л.І. (далі по тексту – та/або ФОП ГРОНА Л.І.,та/або «адміністрація сайту»).

Персональні дані користувачів сайту збираються та обробляються адміністрацією сайту з метою надання якісних рекламних та інформаційних послуг щодо діяльності ФОП ГРОНА Л.І.користувачам сайту. Персональними даними користувача у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» є відомості про користувача за якими його можна ідентифікувати, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, логін, номер телефону та адреса електронної пошти користувача тощо. Персональні дані надаються користувачем добровільно та свідомо під час використання ним веб-сайту cafemarianna.com. Надаючи свої персональні дані користувач надає сою згоду на їх збирання, обробку та зберігання адміністрацією сайту.

Інформація, що є неперсоніфікованою, використовується адміністрацією сайту для формування статистичних показників, що впливають на якість послуг ФОП ГРОНА Л.І..Так у випадку застосування користувачем під час використання сайту мобільного додатку, адміністрація сайту використовує дані користувача щодо версії операційної системи, приблизного місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди користувачем на використання геолокації, дати та часу авторизації у мобільному додатку, IP-адреси пристрою, cookie.

Вищевказана інформація використовується адміністрацією сайту з метою створення облікового запису користувача, встановлення зв’язку з користувачем для інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції ФОП ГРОНА Л.І.,оцінки та аналізу ринку збуту, продуктів та сервісів, які надаються ФОП ГРОНА Л.І.,досягнення будь-яких інших законних цілей для якісного надання послуг.

Адміністрація сайту залишає за собою право зберігати та обробляти конфіденційну інформацію, в т.ч. персональні дані, а також неперсоніфіковану інформацію про користувача на внутрішніх ресурсах ФОП ГРОНА Л.І.,доступ до яких обмежений та захищається у відповідності до технічних умов ФОП ГРОНА Л.І.та законодавства України. При цьому, незважаючи на вжиті адміністрацією сайту заходи для захисту інформації, ФОП ГРОНА Л.І.не гарантує користувачам абсолютну безпеку та відсутність помилок у роботі сайту.

ФОП ГРОНА Л.І.не несе відповідальності за функціонування серверів, діяльність третіх осіб, які надають користувачам послуги із доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути обмежений або повністю відсутній доступ до сайту, за можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення користувачем своїх персональних даних самостійно, у т.ч. даних авторизації користувача сайту.

ФОП ГРОНА Л.І. є власником сайту і всієї інформації та матеріалів (включаючи без обмеження будь-який контент), що розміщений на сайті. Така інформація та матеріали захищені законодавством про авторське право, правами на товарні знаки, патентами і (або) іншими правами щодо об’єктів інтелектуальної власності у відповідності до законодавства України. Якщо інше не було заздалегідь санкціоновано ФОП ГРОНА Л.І., користувач зобов’язується не відтворювати, не змінювати, не передавати в оренду, не продавати, не поширювати і не створювати похідні роботи на основі всієї або будь-якої частини сайту або на основі будь-якої інформації чи матеріалів (включаючи без обмеження будь-який контент), що розміщені на сайті.
ФОП ГРОНА Л.І. є власником/володільцем торгових найменувань, знаків для товарів та послуг, розміщених на сайті.
Будь-які положення цієї політики та будь-які матеріали, розміщені на сайті, не повинні тлумачитися як такі, що надають ліцензію або право використовувати будь-які торгові найменування, знаки для товарів та послуг без попередньої письмової згоди їх власника/володільця.

Відвідуючи сторінки сайту та/чи створюючи обліковий запис користувача на сайті, користувач автоматично приймає умови політики конфіденційності сайту та погоджується їх дотримуватись.

Діяльність адміністрації сайту здійснюється у відповідності до законодавства України. Будь-які претензії та спори, офіційні звернення будуть розглядатись у відповідності із законодавством України.

Адміністрація сайту не несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки (в т.ч. втрачену вигоду), що виникнуть у користувача та/або третьої особи внаслідок використання сайту.

Веб-сайт cafemarianna.com використовує файли cookie, що являють собою текстові файли, які розміщені на вашому пристрої для зберігання даних і котрі може читати веб-сервер в домені, що розмістив їх. Використання файлів cookie необхідно для забезпечення можливості вашої авторизації на веб-сайті cafemarianna.com, аналізу роботи веб-сайту, відстеження діяльності користувачів на веб-сайті, збору даних трафіку та інше.

ФОП ГРОНА Л.І.залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до даної політики конфіденційності сайту, які є обов’язковими для користувачів сайту. Нова редакція політики конфіденційності набуває чинності з моменту розміщення її на сайті. Адміністрація сайту рекомендує користувачам регулярно переглядати політику конфіденційності.